Tendim wordt exclusief verdeler van Caroskin™ SilWrap

De Caroskin™ SilWrap is een hoogwaardige medische silicone zwachtel die de laatste jaren zijn intrede gevonden heeft in de behandeling van lymfeoedeem. Na een uitgebreide testfase hebben we de SilWrap ondertussen op verschillende punten verbeterd. Hierbij hebben we rekening gehouden met de opmerkingen van verschillende oedeemtherapeuten. Zo is de zwachtel 1 m langer geworden om hand en volledige arm in te zwachtelen. Dit om een moeilijke overgang ter hoogte van de pols te vermijden.

We zien het gebruik van de Caroskin™ SilWrap ook vaker toenemen om zwelling post-operatief of bij acute letsels te behandelen. Bijvoorbeeld bij zwelling na een knieoperatie of bij een inversietrauma. Zo kan de SilWrap gebruikt worden in combinatie met koude therapie.